Wednesday, April 14, 2010

ಮಳೆ ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿ- 2


ಮತ್ತೆ....
ಅವನು ಕಿ-ಹಿಡಿದು ತಬ್ಬಿದಾಗ
ಬಾಳು ಧನ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದೆ..
ನುಡಿದಿದ್ದ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ, ನಿನ್ನಳೊಗಿನ ನಾನು
ನನ್ನೊಳಗಿನ ನೀನು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇನೇ??
ಮರೆತಿದ್ದೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ದಿನಗಳ ನೆನೆಪು.....

ಬೆರೆತ್ತಿದ್ದೆವು ನನ್ನೊಳಗೆ ಅವನು, ಅವನೊಳಗೆ
ನಾನು, ಸೋತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತೆನನ್ನೊ
ಗೆದಿದ್ದೆವು,ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿದ್ದೆವು....
ಅಂತೂ ಅವನೊಳಗಿನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದೆವು..

ನಂತರ ಮತ್ತೆನಿದೆ......

ಮಳೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು,ರಾತ್ರಿ ಆರಿತ್ತು
ನನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಳಕಿತ್ತು,ಅವನ ನೆನಪಿತ್ತು
ಅಂವ ತಂದ ಕೊಡೆ ಮುರಿದಿತ್ತು,ನನ್ನ ಕನಸಿನ
ಕೊಡೆ ಹರಿದಿತ್ತು...
ಅಂತೂ ಮಳೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆರಿತ್ತು,ಕೊಡೆ ಹರಿದಿತ್ತು...
ಮನದೊಳಗೆ ನೆನಪು ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು........

ಮಳೆ ಮುಗಿದ ಈ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ
ಅವನು, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅದೇ ತುಂಟಾನಾಗಿ
ಅವನೊಳಗಿನ ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಮಳೆ
ನನ್ನೊಳಗಿನ ಅವನು ಈ ಮಳೆ ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿಯ ಜೀವಂತಿಗೆ...

ಈ ಮಳೆ-ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು
ಗುನುಗುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವ
ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಾನೆ

ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ಹಗಲ ನೆನೆಪುಗಳು ಮಾಸುತ್ತದೆ...
ಮಳೆ ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನ ಬೇಡುತ್ತದೆ.......

ಮಳೆ ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿ-1


ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಮುಗಿದಾಗ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಆ ದಿನಗಳು...
ಅಲ್ಲಾ ಮಳೆ ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿಗಳು.......

ಊರೆಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲ
ಅದೋ ಆ ರಸ್ತೆ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೆ
ಅವನನ್ನ, ಆ ಸೋನೆ ಮಳೆಯ ಮುಸುಕಿನಲ್ಲಿ
ಅವನು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಬರುವಾಗ...
ನಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಅವನ ಪುಟ್ಟ ಕಂಗಳ
ಬೆಳಕ ಕಿಡಿಗಾಗಿ.......

ನನ್ನೆದರು ಅಂವ ನಿಂತಾಗ ಕಂಪಿಸಿದ್ದೆ
ಅವನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಹಿಡಿದು...
ನನ್ನೆದೆಯ ಅವನ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿದ್ದೆ
ಅವನ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳನ್ನ...
ಬರಡಾದ ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನ.........

ಅವನೊಳಾಗಿತ್ತು ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡಲಾರದ
ಹಾಡುಗಳ ಪಲ್ಲವಿಯ ಸಾಲುಗಳು...
ನಾಚಿದ್ದೆ ಅವನ ಚೆಲುವ ಸ್ವರದ ಧಾಟಿಗೆ
ಬೇಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ....
ಅವನೊಳಗಿನ ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ಭಾವಗಳಿಗಾಗಿ....

ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲ್ಲೇ ಇತ್ತು,ತಲುಪಿದ್ದೆವು ನಾವು ನಮ್ಮ
ಮನದ ಗೂಡಿಗೆ......

ಹಾಡು


Dear moony,

ನನ್ನ ಚೆಂಗುಲಾಬಿಯಾ ಪುಟ್ಟ ಚೆಲುವ ನೀನು...
ನನ್ನ ಮನದೊಳಗಿನ ಹೇಳಲಾರದ ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ನೀನು...

ಏನೋ??
ನನ್ನದೆಯ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಪದ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಲಾರೆಯಾ??
ನಿಜ...
ನಿನ್ನ ೧ ಮಾತು... ನಾನು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ ಹಾಡುವ ಅದೆಷ್ಟೊ ಹಾಡಿನ ಅಥ್ರ....

ಈ ಮನಕ್ಕೆ ಹಾಡುವುದೇ ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೀವನ ಪೂತ್ರಿ ಜೊತೆ ನಡೆವ ಹಾಡಿಗೆ ಪದವಾಗಲಾರೆಯಾ??

wid all d love,


ನಿನ್ನವಳು,
ಭೂಮಿ

ನಗುವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ


ಪ್ರಿಯ moony

ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ವೋ...ಸತ್ಯ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಬಿಟ್ಟೆನೂ ಇಲ್ಲ...hope u don wan nythng mre dn dat....i ve so much 2 tell u...ನಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಲಗಿಯೂ ನಿದ್ದೆ ಬರದ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ...ಕನಸಲ್ಲೇ impossibleನೆಲ್ಲಾ possible ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಾ ನಾನು...ಸದ್ದೇ ಆಗದೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆದ ರಾತ್ರಿಗಳ..ಉತ್ತರವೇ ಬರದ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು...ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮೊಬ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದ ಸಾಲು ಗೀಚಿದ್ದು...ಕಳೆದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದು...ಆ ಮಳೆ ಬಂದ ರಾತ್ರಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಹೊರಹೋಗಿ ನೆನೆದು ನೆಂದ ನೆಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕಿದ್ದು...ಏ! ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಕನಸು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ..ನೀನು ಎಲ್ಲದರೂ ಸಿಹಿ-ಕನಸು ಕಾಣೊ ಪುಟಾಣೀ ಮಗು ಟರಾ ತಾಚಿಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ...ಕಳ್ಳ! ನಗುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಆ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಕು ನಗದಂತೆ ಮಾಡೋ ನೀನು, ನಾನು ನಿನ್ನಷ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಚಂದಮಾಮ ತರ...ಈಗ ಬೇಡ ನನ್ನ ಚಂದಮಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ.....

ನಿಜ....
ನಾನು ಸದ್ದೆ ಆಗದೆ ಗುನುಗುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಾಡುಗಳ ಭಾವ ನಿನ್ನಲ್ಲವೆನೊ???
ಈ ಬೆಳಕು ಸರಿದು ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟಾ ಮನದ ಗೂಡಿನ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಮರಿ ಆಗುತ್ತಿಯಾ ಅಲ್ಲೆನೊ??
ನನ್ನ ಜೀವ ಮಿಡಿತದ ಸದ್ದು ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ನಿನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಸು ಮಾಡೇ ಅಂತಾ ಕೇಳತ್ತಿಯಾ ಅಲ್ಲೆನೊ???

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಸರು ಕರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತ್ತಿದೆ...ಹುಮ್... ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಟ್ಟೂ ನಗುನಾ ನಾಚಿಕೆನಾ ಹುಮ್ ಎನೊ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲಾ ಒಂತರ ಆಗೂದೊಂತು ನಿಜ...ಹಾಗೆನೇ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ರಾಜ ರಾಣಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಾ.....ಈ ರಾತ್ರಿ ಜೊತೆ ಇdiದ್ರೆ ki ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದುಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಾ...ಈ ಉಸಿರಲ್ಲು ಉಸಿರಾಗಿರುವ, ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಬಣ್ಣಾವೇ ನೀನಾಗಿರುವ, ನನ್ನ ನೊರೆಂಟೂ ಮಾತುಗಳಾ ಅಥ್ರ ನೀನು... ಬೇಡಾವೆಂದರೂ ಬಿಡಾಲಾಗದ ಪದವು ನೀನು...

ನನ್ನಳೋಗಿನ ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೀಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ...
ಸಾಕಾಗದೆ ನೀಲಿ ಆಕಾಶ....ನನ್ನ ಬೆಚ್ಹನೆ ಆಪ್ಪುಗೆ....ರಾತ್ರಿಯ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು...
ಮತ್ತದೆ ಕನಸುಗಳು...

all d love....
BHUMI