Wednesday, August 4, 2010

ನೆನಪಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು


ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತು
"ನೆನಪಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು"
---------------------------------------------
ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ
ಹೃದಯದಾಳದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಡಿ ನನ್ನತನವನ್ನು....
---------------------------------------------
ನನ್ನದಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಾರೆನು ಯಾರಿಗೂ... ಯಾಕೆ ?