Sunday, February 21, 2010

ಮೌನರಾಗ


ಪ್ರಿಯ MoonY

ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ..
ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ..
ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಂದೂ ಮಾಡಲ್ಲ..
ಇನ್ನಾದರೂ ಮನದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿಡೋ...
ಹೀಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಇರಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ..

ಇನ್ನಾದರೂ ನನ್ನ ತುಂಟ ಅಲೆಯುವ ಮನಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಿಬಂದು ಬದುಕಾ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಬಾರದೆ...
ಜೀವನವಿಡಿ ನನ್ನೆದೆಯ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೀನವಾಗಬಾರದೆ..

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನವಳು
ಭೂಮಿ

3 comments:

Sharu said...

Hey Moony, ellidru band bido, nam Bhumi ninna thumba miss maadkothidale. Innu jaasthi kaayisbeda avalige pls :(

Nandy said...
This comment has been removed by the author.
Nandy said...

hey bhumi,
Amazing lines.. I just can scale the emotions...and hey moony whoever you are and where ever you are just come and feel her love.. i promise you will never ever go back... Bhumi don't stop writing... continue.,, one day cupid will strike...
regards,
Nandy